Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komarowie-Osadzie ogłasza III edycję konkursu plastycznego na plakat.

Tematem przewodnim jest hasło: „Nałogi – złudna wolność”.

Niektóre nawyki mogą przerodzić się w nałogi. Nałóg cechuje przede wszystkim ciągła potrzeba dostarczania pewnych składników do organizmu albo wykonywanie pewnych czynności. Osoby z nałogami nie mogą skupić się na codziennych czynnościach, ponieważ ich nawyki zajmują myśli. Nałogami może być stosowanie używek takich jak np. papierosy, alkohol, narkotyki, a także czynności takie jak obgryzanie paznokci. Można też uzależnić się od leków, nadmiernego jedzenia, multimediów czy hazardu. Ostatnio bardzo często spotyka się osoby, które są uzależnione od solarium, czyli od opalania, czy od zakupów, a nawet od Internetu.Tak też konkurs nie ogranicza się do jednego, lecz wielu rodzajów nałogów, co daje większe możliwości wykazania się w tym temacie, a także uświadomienie młodym pokoleniom stopnia zagrożenia jak również łatwości ulegania presji jaką wywierają na nich rówieśnicy, sytuacje stresowe, trendy mody czy inne czynniki zewnętrzne.

Konkurs ma na celu prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, kształtowanie postaw wolnych od nałogów. Kształtowanie zachowań, promujących zdrowy styl życia. Rozwijanie kreatywności, umiejętności plastycznych i twórczych postaw. Ośmielanie młodych twórców do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej.

Komisja oceni walory artystyczne i estetykę wykonania oraz zgodność tematu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z profilaktyką uzależnień.

– Plakat powinien zawierać krótką i czytelną formę przekazu z wymyślonym hasłem.

– Konkurs na plakat, kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z podziałem na trzy kategorie wiekowe: kl. I-II,    III-V,    VI-VIII.

– Prace należy składać w Domu Kultury w Komarowie Osadzie do dnia 28 lutego 2021 r. włącznie, w godzinach 8.00-15.00

– Technika prac: grafika, rysunek, malarstwo i dowolne techniki mieszane – płaskie

– Format prac: min. 30×40 cm., max. 100×70 cm.

– Na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie wypełnioną metryczkę (w załączeniu).

– Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a wybrane prace zostaną nagrodzone.

– O sposobie odbioru nagród, organizatorzy poinformują telefonicznie.

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych: gminy www.komarow.pl i biblioteki www.sokbib.naszabiblioteka.com

Bliższych informacji udziela Urszula Pakuła pod nr. tel. 84 6388659.

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania informacji i zdjęć dotyczących konkursu na łamach lokalnych mediów.

 

Metryczka do zamieszczenia na odwrocie pracy:

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………….

Klasa/szkoła…………………………………….………………………………………………….………… 

Tytuł pracy…………………………….…………………………………………………………….….….…

Opiekun/telefon…………………….………………………………………………………….…..………

 

Skip to content