Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dokument ten ma obejmować zarówno instrumenty I filara Wspólnej Polityki Rolnej, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało polski projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Rolników do  zapoznania się z tym projektem i zgłoszenia do 15 lutego 2021 r. swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

Skip to content