Twój telefon może uratować komuś życie!

Zima to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, a każde pogorszenie pogody może być tragiczne w skutkach dla ich życia i zdrowia. Nie bądź obojętny i zadzwoń po pomoc, gdy uznasz, że osoba bezdomna znajduje się w niebezpieczeństwie. W czasie zimy również osoby starsze, samotne i chore – nasi sąsiedzi – mogą potrzebować wsparcia.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów na numery:

  • Posterunek Policji w Łabuniach telefon:  47 8157300,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie telefon: 84 6153122
  • Ogólnopolski numer alarmowy: 112
Skip to content