Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Komarów-Osada do wzięcia udziału w projekcie. Projekt realizowany pod nazwą „Bliżej ludzi, bliżej kultury” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2020”.

Skip to content