Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 5 stycznia 2021 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:

– Swaryczów numerem 214 o powierzchni 1,67 ha;

– Dub numerem 434/1 o powierzchni 0,49 ha;

– Dub numerem 285/1 o powierzchni 0,16 ha;

– Kolonia Tomaszówka numerem 309 o powierzchni 0,78 ha;

– Kolonia Tomaszówka numerem 95 o powierzchni 0,91 ha;

– Kolonia Tomaszówka numerem 113 o powierzchni 0,13 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) upływa z dniem 23 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content