Pani Krystyna Pachla zdecydowała  się przejść na zasłużoną emeryturę. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Marzanna Mikuła podziękowała Pani Krystynie za wieloletnią pracę na rzecz ludzi starszych, potrzebujących wsparcia. Jej życzliwość, dobroć i poświęcenie przez 25 lat pracy z osobami starszymi zasługuje na uznanie. Dlatego Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska dołączyła do podziękowań Pani Kierownik i wręczyła Pani Krystynie bukiet kwiatów, który jest wyrazem wdzięczności. Złożyła życzenia, dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi, ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.

 

 

Skip to content