W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej realizowano grant „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach grantu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków do dezynfekcji i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Wartość powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grantu to kwota 9.072,00 zł.

 

Skip to content