„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Z materiałami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym m.in. jednolitego systemu segregacji odpadami, jak segregować, sens recyklingu można zapoznać się pod adresem: www.naszesmieci.pl  

Skip to content