W związku z obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o telefoniczne podawanie stanów wodomierzy w celu wystawienia faktur za zużycie wody w czwartym kwartale 2020 roku.

Bieżące wskazania wodomierzy pozwolą uniknąć odbiorcom zaległości w opłacie za zużytą wodę.

Zgłoszenia telefoniczne proszę kierować w dniach i godzinach pracy urzędu:

pod numer telefonu 84 6388645 lub poprzez sekretariat Urzędu Gminy Komarów-Osada  84 6153102 bądź też osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15.

Po podaniu pracownikowi Urzędu Gminy wskazań wodomierza i wystawieniu przez niego faktury, możliwe jest również dokonywanie wpłat za pobór wody elektronicznie, na konto 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002 (koniecznie z adnotacją „za wodę”  i podaniem imienia i nazwiska osoby na którą wystawiona jest faktura i zawarta umowa o dostawę wody).

 

                                                                      Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                                           Wiesława Sieńkowska

Skip to content