W dniu 29 października 2020 roku po wieloletniej pracy w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie na zasłużoną emeryturę zdecydowały się przejść dwie pracownice Referatu Finansowego Urzędu Gminy.

Pani Teresa Ulanowska, która pracowała na stanowisku inspektora do spraw księgowości podatkowej 39 lat. Do pracy została przyjęta 1 sierpnia 1981 roku. W trakcie długoletniej pracy prowadziła sprawy związane z gospodarką żywnościową, skupem i kontraktacją, obsługą rady gminy, księgowością podatkową.

Pani Krystyna Włoszczuk pracowała na stanowisku inspektora do spraw wymiaru i ewidencji podatków. Do pracy w Urzędzie Gminy została przyjęta 9 listopada 1979 roku, od tego dnia nieprzerwanie przez cały okres ponad 40 letniej pracy zawodowej prowadziła sprawy związane z wymiarem i ewidencją podatków.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska, Zastępca Wójta Stanisław Siek i Skarbnik Beata Korona podziękowali Pani Teresie Ulanowskiej i Pani Krystynie Włoszczuk za wieloletnią współpracę, życzliwość i zaangażowanie. Życzyli Paniom dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.

Skip to content