Biblioteka w Komarowie-Osadzie zaprasza młodzież w wieku 11-15 lat do konkursu czytelniczego.

 

„Zabrała mnie w świat magii i przygody”

Wybieramy „Bestseller  biblioteki”- recenzja na najciekawszą książkę

Informacje ogólne:

Organizatorem konkursu czytelniczego jest Biblioteka w Komarowie-Osadzie

 Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
 2. Kształtowanie nawyków twórczego spędzania czasu wolnego,
 3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
 4. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,
 5. Popularyzacja wartościowej literatury wśród młodzieży,
 6. Aktywizowanie młodzieży poprzez udział w konkursach,
 7. Kształtowanie gustów czytelniczych,
 8. Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie Gminy Komarów

 Uczestnicy:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wiekowe oraz jest już czytelnikiem lub zarejestruje się w Bibliotece w Komarowie-Osadzie.

 Zasady konkursu:

 1. Prace należy przesłać do 30 stycznia 2021 r.
 2. Należy przesłać na adres: sokbib@wp.pl w temacie „Recenzja”
 3. Praca nie powinna przekroczyć strony A4 oraz powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię , nazwisko, wiek)

 Nagrody:

 1. Z pośród nadesłanych recenzji będą nagrodzone trzy najciekawsze
 2. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej biblioteki i Facebooku
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie sokbibnaszabiblioteka.com oraz na Facebooku ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dany osobowych uczestnik konkursu będzie musiał mieć podpisaną przez rodzica bądź opiekuna klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku. Druki będą dostępne na stronie biblioteki w zakładce do pobrania oraz w bibliotece.
Skip to content