Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/ udostępnia informacje w zakresie aktualnych naborów wniosków na wsparcie dla gospodarstw rolnych.

Zachęcamy do aplikowana o dostępne środki na wsparcie rolnictwa.

Wśród aktualnie ogłoszonych naborów istnieje możliwość uzyskania pomocy m.in. na następujące działania:

– Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

– „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Warto korzystać. zachęcamy.

 

 

Skip to content