21 września 2020 roku w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie miała miejsce niecodzienna uroczystość.

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu ppłk Wojciech Witek w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył mieszkance naszej gminy Pani Grażynie Jarmoła złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Pani Grażyna jest matką trzech synów, którzy pełnią nienaganną zawodową służbę wojskową.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Pałczyński, Wójt Gminy Pani Wiesława Sieńkowska, Zastępca Wójta Pan Stanisław Siek w obecności radnych pogratulowali Pani Grażynie Jarmoła wyjątkowego medalu, wręczyli również okazjonalny dyplom i kwiaty.

W ten sposób wyrażono wdzięczność Matce za wychowanie synów na wzorowych obywateli i ofiarnych żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Skip to content