W dniu 28.08.2020 r. Poczta Polska wprowadza do obiegu kartkę pocztową „100. rocznica Bitwy pod Komarowem” z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, na którym przedstawiono fotografię gen. Juliusza Rommla. W części ilustracyjnej kartki umieszczono kadr z obrazu J. Kossaka „Bitwa pod Komarowem”.

 

Skip to content