Projekt: „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

LOWE W GMINIE KOMARÓW-OSADA

Zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych w Gminie Komarów-Osada.

Szanowni Państwo

Gmina Komarów-Osada planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tej inicjatywy dorośli mieszkańcy naszej gminy będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.

W załączeniu zamieszczony jest link kwestionariusza, który jest anonimowy, a jego wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej gminy i opracowania oferty ośrodka.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety online do 10.08.2020r.

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKnzYPID-VLCUz93AOnuSMHmpeWlKMmrLoNqoNy9I7DkFfA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Skip to content