Prosimy o dokonanie wpłat zaległych rat podatków, których nie uregulowano z powodu epidemii koronawirusa COVID-19. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Aby uniknąć powstawania zaległości i ponoszenia dodatkowych kosztów należy dokonać wpłat należnych zobowiązań.

Informację o stanie swoich zobowiązań podatkowych można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. Nr 1 bądź telefonicznie: 84 6388641 / 84 6388642

Wpłat podatków należy dokonywać na rachunek bankowy:
Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów
98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

Skip to content