Informuje się pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 12 czerwca 2020 r. mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione oraz samodzielne zgłoszenia wyborców przyjmowane są w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. do dnia 12 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art.182 § 4 Kodeksu wyborczego kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej:

  1. musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia,
  2. może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.
Skip to content