Pierwsza pomoc w ramach tarczy antykryzysowej trafia do osób prowadzących działalność gospodarczą.  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu przyjmuje wnioski o wsparcie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jak również dofinasowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników.

 

Więcej informacji jak uzyskać wsparcie:

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Skip to content