Gmina złożyła do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, które umożliwią realizację zdalnego nauczania. Nasz wniosek został zaakceptowany pozytywnie, otrzymaliśmy 60 tysięcy złotych na zakup 31 laptopów. Zamówienie już zostało zrealizowane i laptopy trafią  do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy. Z laptopów korzystać będzie 18 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie; 5 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego; 4 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Antoniówce; 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Zubowicach. Po jednym laptopie otrzymają nauczyciele z Komarowa – Osady i Antoniówki.

Skip to content