W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczeniem dostępu do Urzędu Gminy Komarów-Osada dla interesantów oraz mając na uwadze wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych informuję, że zgłoszeń można dokonywać w sposób następujący:

 

1) przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@komarow.pl (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu), nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W przypadku przesłania zgłoszenia w formie skanu, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)  potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

2) złożenie zgłoszenia w urzędzie. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy właściwy dla gminy Komarów-Osada za pośrednictwem Urzędu Gminy w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń będą udzielane pod numerem telefonu: 84 6153102, 84 6153113.

Przed kontaktem z urzędem proszę o zapoznanie się z treścią pisma Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji wyborczej (do pobrania w załączniku).

Plik:
Skip to content