1.  Każdy obywatel wjeżdżający na terytorium RP musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.
 2. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny!
 3. Służby Sanitarne wydają decyzję w której, określają czas trwania kwarantanny który wynosi 14 dni, może być jednak dłuższa i wynosić do 21 dni.
 4. Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie takie jak stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi.
 5. Należy unikać spotykania się z innymi osobami znajdującymi się w miejscu kwarantanny, a jeśli to niemożliwe zachować bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 m (nie zapraszać gości), a pomieszczenia, w których przebywamy, powinny być często wietrzone.
 6. W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).
 7. Należy często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.
 8. Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i zwracanie szczególnej uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.
 9. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu – kontakt w godzinach urzędowania tel. 84 6271059 oraz tel. alarmowy po godzinach pracy
 10. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).
 11. Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 19:00, tel. 84 6153122.
 12. Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej, udzielana będzie przez psychologów. Potrzebę rozmowy z psychologiem należy zgłaszać pod tel. 84 6153122 osobie dyżurnej. W rozmowie z dyżurnym należy podać swój numer telefonu, na który oddzwoni psycholog.
 13. Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.
 14. W sprawach bieżących należy kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Gminny Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komarowie-Osadzie: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 tel. 84 6153102, 84 6153132, 84 6153184, 84 6153113, po godzinach pracy 605318041, 661202426, 691733692.
 15. Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną.
 16. Za złamanie zasad kwarantanny grozi do 30.000 tys. zł grzywny!

 Wójt Gminy Komarów-Osada
/-/ Wiesława Sieńkowska

Skip to content