Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Komarów-Osada planowana jest budowa sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest uzyskanie szerokiego dostępu do szybkiego internetu i e-usług publicznych. Obecnie trwają prace projektowe w terenie, polegające na uzyskaniu zgód na ewentualny przebieg sieci światłowodowej przez prywatne działki. Prace te prowadzone są przez przedstawicieli firmy TELEKOM DATA Spółka z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, ul. Pasjonatów 15, 62-070 Dopiewo – generalnego wykonawcę przedsięwzięcia.

Technologia budowy sieci zakłada wykorzystanie istniejącej podbudowy słupowej, własności PGE oraz budowę doziemnej sieci światłowodowej. O ostatecznym przebiegu trasy sieci światłowodowej zdecyduje uzyskanie zgód od dysponentów w poszczególnych miejscowościach.

 

Skip to content