Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w %

12,05

19,32

21,97

23,24

29,97

31,12

 44,34

 37,15

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia ww odpadów w %

12

14

16

18

20

30

 40  50

 

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w %

 

(wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 

(wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 

(wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 

(wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 

(wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 

(wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 

 (wśród odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy nie wystąpiły tego rodzaju odpady)

 0

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w %

36

38

40

42

45

50

 60

 70

 

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 do dnia 16 lipca

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w %

42,04

52,58

8,23

1,43

0

0

 0

 0

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w %

50

50

50

45

45

40

 40

 35

 

Skip to content