Przedsiębiorcy wytwarzający inne odpady niż komunalne oraz przedsiębiorcy pobierający opłatę recyklingową z tytułu oferowanych w swojej placówce toreb foliowych objętych opłatą recyklingową powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa do dnia 31 grudnia 2019 r., mogą jednak prowadzić działalność bez wpisu do dnia jego uzyskania.  Dla spełnienia obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wystarczające jest złożenie wniosku do końca 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1032&p1=szczegoly&p2=1232950 lub https://bdo.mos.gov.pl/#ID_SYSTEM_BDO

Skip to content