Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pod adresem: http://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2018/11/Informator-o-poradniach-specjalistycznych-i-punktach-konsultacyjnych-dla-rodzin-z-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego.pdf udostępnia „Informator o poradniach specjalistycznych i punktach konsultacyjnych dla rodzin z województwa lubelskiego”.

Skip to content