Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada! Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Komarów-Osada, którzy ukończyli 25 lat, do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

    TEMATYKA SZKOLEŃ

 1. „Rodzic w Internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”
 5. „Rolnik w sieci”
 6. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 7. „Kultura w sieci”
 • Moduł: „Rodzic w Internecie” adresowany  do rodziców/opiekunów. W trakcie szkolenia rodzic/opiekun zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci,  nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny jak również obsługa e-dziennika.
 • Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
 • Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
 • Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR.
 • Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na  gruncie  prawa autorskiego. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy dowiedzą się również, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Komarów-Osada”

Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego dla projektu nr POPC.03.01.00-00-010/18 pn. „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr III: cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 897,38 zł.

 

Skip to content