Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Jest to  szczególny dzień dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Praca nauczyciela pełni niezwykle ważną rolę w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Edukacja to nie tylko nauka, to postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości. Niezależnie od dziejowych zmian i reform zawsze najważniejsza jest w edukacji postawa nauczycieli, ich wiedza, oddanie i zaangażowanie. To dzięki ofiarności nauczycieli i umiłowaniu przez nich zawodu kolejne pokolenia mogą zdobywać nową wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, szlifować talenty.

Dzień Edukacji Narodowej to czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za codzienną pracę, za przekazywanie wiedzy i umiejętności, za naukę szacunku i tolerancji, za kształtowanie osobowości młodego człowieka. Ten szczególny dzień jest okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień służą wiedzą i umiejętnościami, aby w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę poznawania świata i rozwijania drzemiących talentów. Którzy swoje obowiązki dydaktyczno – wychowawcze wykonują z pasją i podejmują dodatkowe działania, przyczyniające się do promocji szkoły i gminy, oraz służą pracą na rzecz rozwoju  lokalnej społeczności. Doceniając działalność i zaangażowanie Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkół.

Nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada w bieżącym roku otrzymali:

Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Komarowie-Osadzie oraz nauczyciele: Pani Justyna Szeremeta, Pani Alicja Łasocha, Pani Katarzyna Pleskaczyńska, Pan Marek Biszczan, pracownicy szkoły Pani Anna Boguszewska i Pan Jakub Pachla; Pani Renata Koper – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach oraz Pani Lilla Osika pracownik szkoły; Pani Jolanta Handziuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie oraz nauczyciele Pani Lucyna Basaj, Pani Grażyna Kaczor; Pani Anna Powroźnik – p.o dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce; Pani Anna Danilewicz- dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubowicach: Pani Anna Koszel – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach.

Za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość dyplom uznania otrzymała Pani Jolanta Handziuk dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie oraz wieloletnie nauczycielki tej szkoły Pani Lucyna Basaj i Pani Grażyna Kaczor, które z końcem roku szkolnego przeszły na emeryturę.

Dyrektorzy szkół nagrodzili wyróżniających się nauczycieli:

Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie otrzymała Pani Anna Maryńczak wice dyrektor szkoły oraz nauczyciele Pani Jolanta Krosman, Pani Jolanta Skowronek, Pani Teresa Wszoła, Pani Anna Wojciechowska, Pani Agnieszka Opalińska;

Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zubowicach otrzymali nauczyciele Pan Zbigniew Danilewicz i Pani Maria Gałan;

Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce otrzymała nauczycielka Pani Renata Mazur i Pani Dorota Pokryszka pracownik szkoły;

Nagrodę Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach otrzymała nauczycielka Pani Katarzyna Tujak i Pani Anna Bełz pracownik przedszkola.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, twórczej energii, odwagi i siły do podejmowania nowych wyzwań.

Obchody uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie. Z piękną inicjatywą wystąpiła uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej z Komarowa Wiktoria Kwika. Własnoręcznie wykonała serduszka, które zostały wręczone wszystkim uczestnikom uroczystości. Dziękujemy jej za to!

Skip to content