W ostatnią niedzielę września, w miejscowości Kraczew odbyło się poświęcenie obelisku „Kolos”, który poświecił Proboszcz Parafii Wożuczyn ks. Bogdan Jaworowski. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości Kraczew i Sosnowa -Dębowa, władze gminy oraz zaproszeni goście. Obelisk upamiętnia powstanie miejscowości Kraczew. Został ufundowany przez Jana Kraczewskiego w 1808 roku. W roku 1937 ówczesny właściciel posesji Ignacy Wolczyszyn obelisk wyremontował. W trakcie remontu zwieńczono obelisk krzyżem usuwając pierwotne zwieńczenie w postaci kuli.  Niestety, czas nie oszczędził obelisku i w ostatnim okresie jego stan znacznie się pogorszył. Na początku roku 2018, Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie, wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na renowację obelisku  w budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono kwotę 60 000 zł. 

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze pozyskało środki w kwocie 9 981,23 zł w formie dotacji od Gminy Komarów-Osada oraz 39 923,00 zł dotacji ze środków unijnych które Gmina poręczyła w formie pożyczki udzielonej Uchwałą Rady Gminy. Gmina Komarów-Osada zleciła również  opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich obiektu. Wójt Gminy uzgodniła z właścicielem posesji Panem Andrzejem Walczyszynem nieodpłatną dzierżawę działki, na której usytuowany jest obelisk. Dziękujemy Panu Andrzejowi za życzliwość i wspólne działanie w projekcie.

Uczestnicy uroczystości po Mszy Św. mogli wysłuchać bogatej historii miejscowości i obelisku  którą przedstawiła Pani  Anna Kupiec-Niedźwiedź – Dyrektor Szkoły Podstwowej w Komarowie-Osadzie.

Piękne jesienne słońce i przepiękne widoki Kraczewa przywitały uczestników święta pieczonego ziemniaka, które było kontynuacją porannej uroczystości.

Podczas pikniku wręczono nagrody rzeczowe laureatom  konkurs plastycznego „Piękno Kraczewa” . Do  konkurs wpłynęły 32 prace ściśle związane z miejscowością. Wystawa prac w tym dniu towarzyszyła uroczystości. Mieszkańcy bez problemu identyfikowali miejsca i krajobrazy ich otaczające.

Prace rozstrzygnięto w dwóch kategoriach dzieci i młodzież oraz dorośli.

Laureatami zostali:

Kategoria I (dzieci i młodzież)

Miejsce I:

– Małgorzata Malon

– Michał Łagowski

– Michalina Malon

Miejsce II

– Kacper Załoga

– Oliwia Ciastoch

– Maura Więcek

Miejsce III

– Kinga Bajwoluk

– Wiktoria Kwika

– Piotr Wróblewski

– Hubert Zasuwa

Kategoria II (dorośli)

I miejsce Sylwia Malon

II miejsce Lidia Boguszewska-Więcek

III miejsce Andrzej Sendecki.

Radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczestnikom pikniku, przeprowadzono „ziemniaczane  konkurencje”. Świetnie bawiły się nie tylko dzieci ale również  rodzice i  dziadkowie. Zabawy  cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak na święto ziemniaczane przystało nie obyło się bez degustacji ziemniaczanych potraw, które przygotowało Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Janówce.

Uroczysty dzień w Kraczewie zakończyła wspólna zabawa wokół ogniska w którym pieczono ziemniaki.

 

Organizatorzy

– Samorządowy Ośrodek Kultury

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

– Sołtys miejscowości Kraczew

– Sołtys miejscowości Sosnowa -Dębowa

– Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content