INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie informuje, że wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.
Przypominamy  o obowiązujących kryteriach dochodowych kwalifikujących do otrzymania żywności:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 1402,00 zł  miesięcznie,
– dla osoby w rodzinie – 1056,00 zł miesięcznie.
Ponadto, Bank Żywności w Lublinie informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do magazynu Banku Żywności rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.
Informacje dotyczące terminów wydawania żywności dostępne będą na stronie internetowej UG.

Skip to content