Każdy ma ulubione miejsce w dzieciństwie, obrazy, zapachy czy ludzi, ma swoją Małą Ojczyznę. Na co dzień nie dostrzegamy jej piękna i niepowtarzalności, dopiero po latach doceniamy wartość ziemi rodzinnej, rozpamiętujemy i pielęgnujemy wspomnienia. Chcemy ocalić od zapomnienia okruchy dawnych przeżyć i wydarzeń.
Taki cel przyświecał organizatorom Wieczorków historycznych, przybliżających dzieje miejscowości Śniatycze.
Podczas sierpniowego spotkania można było obejrzeć historyczną prezentację multimedialną, posłuchać muzyki dawnej, pieśni legionowych oraz zwiedzić przygotowaną wystawę w miejscowej Izbie Tradycji.
Gościem specjalnym tego spotkania była Pani Kazimiera Dworniczak – ceniony pedagog i dyrektor szkoły w Śniatyczach w latach 1958-1990, goście z Krakowa i z Zamościa oraz mieszkańcy Śniatycz.
Wieczorki historyczne inicjuje i prowadzi Pani Lucyna Baryła.
Organizację ostatniego spotkania wsparły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Śniatycz.
Organizatorzy zapowiadają kontynuację spotkań, na które zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Skip to content