Informuje się pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 13 września 2019 r. mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione oraz samodzielne zgłoszenia wyborców przyjmowane są w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 6 sekretariat w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. do dnia 13 września 2019 r.

Zgodnie z art.182 § 4 Kodeksu wyborczego kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej:

1. musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia,

2. może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Skip to content