Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 4 września 2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Zubowice numerem 504 o powierzchni 1,28 ha (powierzchnia całkowita działki 2,01 ha).
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2019 roku do dnia 25.09.2019 roku.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

                                                 (-) Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                 Wiesława Sieńkowska

Skip to content