„Dziękujemy za waszą pracę i smak chleba…” to myśl przewodnia Gminno-Parafialnego Święta Plonów, gminy Komarów-Osada.
Tradycje związane z obrzędem dożynkowym zgromadziły w tym uroczystym dniu 26 sołectw naszej gminy. Wspólne świętowanie rozpoczął dożynkowy korowód, który prowadziła Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta w Komarowie-Osadzie pod batutą Ryszarda Gryciaka. Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się minutą ciszy, którą uczczono pamięć ofiar II wojny światowej. Do tamtych wydarzeń nawiązywały tegoroczne kotyliony dożynkowe, przyozdobione biało-czerwoną wstążką. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska powitała wszystkich mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości, wśród, których znaleźli się Wiceminister Finansów Pan Leszek Skiba, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicestarosta Zamojski Pan Witold Marucha. Pani Wójt w swoim podkreśliła szczególną rolę rolnika w życiu lokalnej społeczności, jego zaangażowanie i trud wkładany w pracę na roli oraz zaufanie, jakim ta grupa zawodowa jest obdarzana. Dziękowała wszystkim mieszkańcom za tworzenie wizerunku gminy i pracę na rzecz jej rozwoju.

Mszę świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory oraz w intencji rolników odprawił ksiądz proboszcz Franciszek Nieckarz. W czasie Mszy Świętej na ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy i Księdza Proboszcza delegacje złożyły chleb – najpiękniejszy owoc pracy rąk ludzkich. Jako pierwsi chleb wypieczony z tegorocznej mąki złożyli starostowie dożynek, Państwo Małgorzata i Marcin Rudy, a następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw:
•    Antoniówka: Pani Justyna Antos – sołtys i Pan Dawid Wałasztyn,
•    Dub: Pan Andrzej Szeremeta-sołtys i Pani Jolanta Grądz,
•    Huta Komarów: Pan Jan Matuszak – sołtys i Pani Aneta Kukiełka,
•    Janówka Wschodnia i Zachodnia: Pan Mieczysław Sokołowski-sołtys i Pani Elżbieta Małyska
•    Komarów-Osada : Pani Agnieszka Górska-sołtys i Pani Krystyna Pałczyńska
•    Kadłubiska: Pan Andrzej Sokołowski – radny
•    Komarów-Wieś: Pan Ryszard Mazur-sołtys i Pani Wanda Marczyk
•    Komarów-Dolny: Pan Tomasz Kułaj- sołtys z żoną Haliną Kułaj
•    Komarów Górny: Pan Konrad Szala – sołtys z żoną Małgorzatą Szala
•    Księżostany i Księżostany-Kolonia: Pani Monika Wiśniewska i Pan Tomasz Stopa -sołtysi
•    Krzywystok i Krzywystok-Kolonia: Pani Maria Balicka i Pan Ryszard Kasprzak – sołtysi
•    Ruszczyzna: Pan Zbigniew Pysiewicz –  sołtys i Pani Elżbieta Najda
•    Sosnowa-Dębowa i Kraczew: Pani  Jadwiga Bochen i Pan Andrzej Sendecki -sołtysi
•    Śniatycze: Pan Jerzy Marucha – sołtys i Pani Aneta Szpinda
•    Tomaszówka: Pani Dorota Borowska-sołtys
•    Wolica Brzozowa – Pan Zenon Ulanowski-sołtys i Pani Małgorzata Lizak
•    Wolica Brzozowa-Kolonia- Pan Grzegorz Bilewicz –sołtys z żoną Barbarą Bilewicz
•    Wolica Śniatycka- Pan Edward Schab –Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Pani Dorota Pokryszka
•    Zubowice i Zubowice Kolonia: Pan Waldemar Dubas – radny
•    Klub Seniora „Legenda”- Pani Zofia Wróblewska i Pan Stanisław Kaczor.
Mszę dożynkową zakończyło wspólne dzielenie się chlebem.
Następnie barwny korowód przeszedł na komarowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część  dożynek.
Podczas święta zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa na wniosek Wójta Gminy oraz dyplomów  uznania  za „Zasługi dla Rolnictwa w Gminie Komarów-Osada.
Odznaczenia otrzymali:
•    Pan Piotr Wojda z miejscowości Komarów-Osada
•    Pani Aneta Łysiak z miejscowości Śniatycze
•    Pan Jerzy Antos z miejscowości Antoniówka
•    Pan Mateusz Śmiech z miejscowości Krzywystok
•    Pan Sebastian Szyprowski z miejscowości Kraczew
Delegacje z 16 miejscowości przyniosły piękne i barwne wieńce dożynkowe:
•    Serce z kwiatów – symbol otwartości i miłości niosła Wiktoria Kwika z miejscowości Wolica Brzozowa
•    Klub Seniora „Legenda: Panie Mieczysława Pudełko, Jadwiga Kaczor, Urszula Wronka i Genowefa Siek.
•    Komarów-Osada: Panie Teresa Nabożna-radna, Barbara Pachla, Grażyna Kapera i Krystyna Dzięgiel.
•    Krzywystok i Krzywystok-Kolonia: Panie Małgorzata Balicka, Małgorzata Baltyzer, Panowie Stanisław Wybranowski i Antoni Bełz.
•    Janówka Wschodnia i Zachodnia: Panowie Paweł Naworol , Paweł Kaczor, Kamil Małyska i Daniel Małyska
•    Swaryczów i Tuczapy: Panie Wioletta Gorzkiewicz, Urszula Szymków, Alina Pachla i Dagmara Krzyżanowska.
•    Kadłubiska: Panie  Bernadeta Kołtunowska, Wioletta Grądkowska, Zofia Morska i Ewelina Łagowska.
•    Księżostany i Księżostany-Kolonia: Panie Małgorzata Stopa Iwona Kudyk, Agnieszka Bil, Dorota Grzybek.
•    Sosnowa-Dębowa i Kraczew: Panie Irena Wybenda, Teresa Pachołek, Halina Gorzkiewicz i Jadwiga Bochen.
•    Dub: Państwo Alicja i Dariusz Panas, Państwo Małgorzata i Mieczysław Jednaczowie.
•    Tomaszówka: Panie Maria Kraczek, Jolanta Dec, Halina Woźniak i Halina Piekarczuk.
•    Antoniówka: Panowie Mariusz Staniak, Stanisław Kubiński, Dawid Wałasztyn i Marcin Jednac oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Antoniówki.
•    Ruszczyzna: Panowie  Piotr Pysiewicz, Krzysztof Skrzyński, Paweł Szwed i Wojciech Wołek.
•    Śniatycze: Panie Alicja Szeremeta, Celina Zwolak, Dorota Pyż i Irena Niedzielak.
•    Wolica Śniatycka: Panie Kamila Skroban, Ewa Schab, Barbara Szewczuk i Dorota Pokryszka
•    Zubowice i Zubowice Kolonia: Panie Anna Szewczuk, Małgorzata Dubas, Aneta Michnowicz, Agata Juszczak
•    Komarów-Wieś:  Panie Krystyna Mazur, Danuta Chmiel, Krystyna Sadło, Antonina Bajwoluk
Wieńce dożynkowe prezentowały się okazale, zachwycając kształtem i bogactwem misternie wykonanych dodatków, zadziwiały pomysłowością. Obok zbóż w wieńce wplecione były owoce, warzywa, kiście jarzębiny, kaliny, polne kwiaty, zioła oraz kolorowe wstążki. W wykonanie każdego z nich autorzy włożyli wiele pracy i serca. Niełatwe więc zadanie mieli członkowie komisji konkursowej w składzie: Wiceminister Finansów Pan Leszek Skiba, Wójt Gminy Pani Wiesława Sieńkowska, Starosta dożynek Pan Marcin Rudy, ks. proboszcz dr Franciszek Nieckarz, Pani Jadwiga Wróblewska mieszkanka miejscowości Komarów-Wieś i Pani Urszula Pakuła – plastyk. Wszystkie wieńce zasługiwały na najwyższe uznanie. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 15 równorzędnych I miejsc. Szczególne wyróżnienie otrzymało sołectwo Antoniówka.
I miejsca otrzymały sołectwa:
•    Dub
•    Janówka Wschodnia i Zachodnia
•    Kadłubiska
•    Komarów-Osada
•    Komarów-Wieś
•    Krzywystok i Krzywystok-Kolonia
•    Księżostany i Księżostany –Kolonia
•    Ruszczyzna
•    Sosnowa-Dębowa i Kraczew
•    Swaryczów i Tuczapy
•    Śniatycze
•    Tomaszówka
•    Wolica Śniatycka
•    Zubowice i Zubowice-Kolonia
•    Klub Seniora „Legenda”
W trakcie kiermaszu dożynkowego „To i owo na ludowo”, współfinansowanego przez Powiat Zamojski i Gminę Komarów-Osada, rozstrzygnięto konkurs na „Najsmaczniejsze stoisko regionalne 2019”. W konkursie wzięło udział 10 stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy z miejscowości: Antoniówka, Dub, Kadłubiska, Komarów Wieś, Krzywystok, Ruszczyzna, Śniatycze, Wolica Śniatycka, Klub Seniora „Legenda, Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Janówce Zachodniej.
Komisja, w składzie: Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek, Wicestarosta Zamojski Pan Witold Marucha, Starościna dożynek Pani Małgorzata Rudy, V-ce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Bondyra, Pani Alicja Wysłocka, oceniając stoiska podkreśliła niezapomniany smak, zapach, oryginalność potraw oraz  pomysłowość i ciekawą aranżację przygotowanych stoisk.  Komisja przyznała 9 równorzędnych nagród. Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Komarow-Wsi za oryginalną kompozycję smaków , oryginalność nazw i piękny wystrój stoiska otrzymało nagrodę specjalną.
Zwieńczeniem dożynek był przegląd dorobku artystycznego naszej gminy. Na scenie w programie artystycznym zaprezentowała się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, której koncert wzbudził duże zainteresowanie. Swój repertuar zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. „Poleczka” i piosenki w wykonaniu dzieci rozgrzały serca  publiczności i wprowadziły radosny nastrój. Zespoły śpiewacze: „Borowianki” z Antoniówki, „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej i Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie zaprezentowały piękne dożynkowe pieśni i wiersze. Autorkami wierszy i piosenek były Jadwiga Kaczor, Maria Szewczuk, Lucyna Majcher i Zofia Wróblewska.  
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez lokalnych twórców:
•    Pani Ewa Barczyńska z miejscowości Zubowice,
•    Pani Lucyna Baryła z miejscowości Śniatycze,
•    Pani Henryka Syty z miejscowości Ruszczyzna,
•    Pani Danuta Potrzeszcz z miejscowości Komarów-Wieś,
•    Pani Urszula Pakuła z miejscowości Komarów-Osada,
•    Państwo  Lidia i Adam Więckowie z miejscowości Krzywystok,
•    Pani Justyna Kwika z miejscowości Wolica Brzozowa,
•    Pani Renata Krosman z miejscowości Komarów Wieś,
•    Pan Andrzej Sendecki z miejscowości Sosnowa Dębowa
•    Pani Anna Bajwoluk z miejscowości Antoniówka,
•    uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z miejscowości Wolica Brzozowa.
Dziękujemy twórcom za kultywowanie promowanie rękodzieła ludowego i plastyki obrzędowej.
Doceniając starania mieszkańców o poprawę estetyki swoich gospodarstw i miejscowości wręczono nagrody za „Najładniejszy balkon i ogród przydomowy” w naszej gminie.
W tym roku laureatami zostali:
•    Pani Barbara Szewczuk z miejscowości  Wolica Śniatycka
•    Pani Małgorzata Szewczuk z miejscowości Wolica Śniatycka
•    Pani Wiesława Rajtar z miejscowości Dub
•    Pani Grażyna Kapera z miejscowości Komarów-Osada
•    Pani Irena Burcon z miejscowości Komarów-Osada
Dużym zainteresowaniem cieszyły się punkty informacyjne:
•    Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie- porad udzielali Pani Maria Krzeszowska i Pan Tadeusz Lis.
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe w Zamościu – agencję reprezentowali Pani Andżelika Szajewska i  Pan Jacek Masłowski.
Dożynki zakończył koncert zespołu „Marase” z Bełżca, w którego wykonaniu zebrani usłyszeli piękne utwory.
Gorąco dziękujemy mieszkańcom gminy za liczne przybycie i wspólne przeżywanie pięknych dożynkowych chwil. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji tego święta. Zapraszamy za rok.

Organizatorzy:
•    Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada
•    Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Komarowie-Osadzie

Skip to content