Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 24 lipca 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:

–  Antoniówka numerem 486 o powierzchni 0,29 ha;

– Śniatycze numerem 276/2 o powierzchni 0,49 ha;

– Huta Komarowska numerem 98/3 o powierzchni 0,30 ha;

– Krzywystok numerem 166/4 o powierzchni 0,34 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) upływa z dniem 11 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 (-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content