Informujemy, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.z2018 r. poz.2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązują od 1 lipca 2019 r.

Podatek rolny:

 1. Informacja o gruntach (IR-1)
 2. Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
 3. Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
 4. Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)
 5. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
 6. Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
 7. Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Podatek od nieruchomości:

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
 2. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
 3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
 4. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)
 5. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
 6. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
 7. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Podatek leśny:

 1. Informacja o lasach (IL-1)
 2. Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
 3. Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
 4. Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)
 5. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
 6. Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
 7. Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Nowe formularze mogą być składane w wersji papierowej lub elektronicznej i mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Wzory formularzy do pobrania dostępne są pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66&p1=szczegoly&p2=1403730

Skip to content