W niedzielne popołudnie 23 czerwca 2019 roku na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Komarowie-Osadzie rozegrano zawody sportowo-pożarnicze dla Gmin Łabunie i Komarów-Osada. W zawodach udział wzięło łącznie 12 jednostek OSP, w tym 6 z terenu Gminy Łabunie i 6 z terenu Gminy Komarów-Osada.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności: mobilizowanie strażaków do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień z ochrony przeciwpożarowej.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawowała komisja sędziowska z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu na czele z sędzią głównym zawodów Zastępcą Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Przemysławem Ilczukiem.

Obecność Druha Mieczysława Skiby Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu dopingowała druhów do osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

 

Wyniki jednostek z Gminy Komarów-Osada

Jednostka

Sztafeta pożarnicza

z przeszkodami

Ćwiczenie bojowe

Punktu karne

Punktacja łączna

Zubowice

62,36

28,92

0

91,28

Śniatycze

70,28

49,15

0

119,43

Księżostany

67,51

40,71

5

113,22

Dub

64,84

38,03

0

102,87

Komarów-Osada

64,36

62,88

0

127,24

Antoniówka

63,45

32,76

0

96,21

 

Klasyfikacja końcowa zawodów sportowo-pożarniczych w 2019 roku

przedstawia się następująco:

 

I miejsce      OSP Zubowice

II miejsce     OSP Antoniówka

III miejsce    OSP Dub

IV miejsce    OSP Księżostany

V miejsce     OSP Śniatycze

VI miejsce    OSP Komarów-Osada

 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali od Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławy Sieńkowskiej nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego.

Gratulujemy najlepszym drużynom sukcesu i liczymy, że będą godnie reprezentować gminę na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Skip to content