Przybliżyć historię małej ojczyzny i pobudzić do szukania śladów przeszłości taki cel nadrzędny przyświecał organizatorom projektu „W poszukiwaniu siebie”. Jednym z różnorodnych działań była edukacja historyczna pt. „Świadkowie czasu” obejmująca różnorodne formy poznania historii lokalnej. Zadaniem tym objęto dzieci i młodzież szkolną w wieku 6-15 lat ze wszystkich 5 szkół podstawowych z terenu gminy Komarów-Osada. Dzięki lekcjom w terenie przeprowadzonych przez historyka-regionalistę uczniowie mogli zwiedzać najbliższą okolicę i poznawać historię regionu, mieli możliwość uczestniczyli także w wycieczkach do muzeum i archiwum. Przygotowali też prezentacje multimedialne dotyczące naszego dziedzictwa. Najmłodsi brali udział w konkursach plastycznych dotyczących tradycji lokalnych, najciekawszych miejsc w gminie, które warto pokazać. Nagrodzone prezentacje zaprezentowano uczestnikom konferencji podsumowującej projekt, zaprezentowano również wystawę prac konkursowych autorstwa dzieci z klas 0-III oraz porozmawiać na temat naszej tożsamości, tradycji, wydarzeń historycznych, zabytków. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Komarów-Osada, OSP w Komarowie-Osadzie, SOK, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, Klub Seniora „Legenda”. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody.

Realizacja projektu „W poszukiwaniu siebie” w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy na temat historii naszej małej ojczyzny. Była przykładem integracji różnych podmiotów w inicjowaniu i realizowaniu  przedsięwzięć mających na celu aktywizowanie społeczności lokalnej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz nagrodzonych prezentacji.

Prezentacje

Bitwa pod Komarowem 1920 r.

Wysiedlenia na Zamojszczyźnie

Wysiedlenia Zamojszczyzny

Wysiedlenia Zamojszczyzny1

Zabytki sakralne Gminy Komarów-Osada

 

Skip to content