Ze względu na panujące upały apelujemy do mieszkańców gminy o używanie wody tylko do celów socjalno-bytowych. Podlewanie ogródków i upraw, napełnianie zbiorników wodnych oraz mycie samochodów i maszyn wodą z wodociągu spowoduje większy jej pobór przez użytkowników oraz jej deficyt w ujęciach.

Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o zrozumienie naszego apelu!

Skip to content