W polskiej tradycji 3 maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych, dniem radosnego świętowania miłości do ojczyzny. W tym dniu przed Urzędem Gminy w Komarowie-Osadzie zebrały się  poczty sztandarowe, delegacje władz gminy i powiatu oraz mieszkańcy, skąd w asyście Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej przeszły do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Po mszy uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upamiętniających poległych za ojczyznę. Dalsza część uroczystości, odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka Kultury, gdzie wysłuchaliśmy przemówienia Wójta Gminy Pani Wiesławy Sieńkowskiej.

W radosny, majowy nastrój wszystkich przybyłych na uroczystości wprowadziły wspaniałe występy artystyczne. Wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Piękne tańce narodowe, wiersze i piosenki zaprezentowały  dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Całą część artystyczną  zakończył  taniec z flagami,  który szczególnie ciepło został przyjęty przez uczestników uroczystości. W przerwie występów artystycznych został przeprowadzony quiz wiedzy o Gminie Komarów.  Wszyscy artyści oraz biorący udział w quizie otrzymali wiosenne bratki.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe ze szkół:  z Antoniówki, Komarowa-Osady i ze Śniatycz, Jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych: z Antoniówki, Janówki, Śniatycz, Komarowa-Osady, Ruszczyzny, Zubowic i Duba oraz partii politycznej PSL koło gminne w Komarowie-Osadzie.

Organizatorzy: Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Skip to content