Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 30 kwietnia 2019 roku został wywieszony na okres 21dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:

–  Antoniówka numerem 59 o powierzchni 0,27 ha;

– Antoniówka numerem 40 o powierzchni 0,31 ha;

– Antoniówka numerem 74 o powierzchni 0,09 ha

– Śniatycze numerem 1027 o powierzchni 0,25 ha;

– Kadłubiska numerem 326 o powierzchni 0,27 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z póz. zm.) upływa z dniem 18 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

                                                  (-) Wiesława Sieńkowska

                                               Wójt Gminy Komarów-Osada

Treść ogłoszenia dostępna jest również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1378988

Skip to content