W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w nawiązaniu do informacji Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 26 kwietnia 2019 roku podajemy aktualizację informacji w zakresie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 1,

– Nr 2, w liczbie 1,

– Nr 3, w liczbie 1,

– Nr 4 ,w liczbie 3,

– Nr 5, w liczbie 1,

– Nr 6, w liczbie 2,

– Nr 7, w liczbie 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane wyżej, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Skip to content