Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, która wprowadziła tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za  rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga  termomodernizacyjna  dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod  warunkiem,  że przedsięwzięcie termomodernizacyjne   w   tym   budynku zostanie zakończone  w  okresie  3  kolejnych  lat,  licząc  od  końca  roku  podatkowego,  w  którym poniesiono pierwszy wydatek.

Niestety, z  ulgi  termomodernizacyjnej  nie  można  korzystać  w  przypadku budynku  będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (materiały budowlane, urządzenia i usługi).

Katalog wydatków  uprawniających  do ulgi termomodernizacyjnej został  określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku. W załączeniu powyższe rozporządzenie.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2489) https://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=278751

Skip to content