W dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3 odbędzie się spotkanie dotyczące praw konsumentów. Uczestnikom przekazane zostaną informacje o działalności i zadaniach Inspekcji Handlowej, ochronie praw Konsumentów (m.in. prawo do reklamacji, wymogi oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z umowami zawieranymi na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa), nieodpłatnej pomocy prawnej, metodach działania oszustów oraz sposobach obrony przed nimi.

Spotkanie poprowadzą: przedstawiciel Inspekcji Handlowej, rzecznik praw konsumentów oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Organizatorem spotkania jest Lubelski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Zamościu i Powiatowy i Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu.

Skip to content