W pierwszy dzień wiosny 21 marca w sali Samorządowego Ośrodka Kultury Sołtysi naszej gminy zostali uhonorowani grawertonami za pełną zaangażowania służbę na rzecz samorządu gminy Komarów-Osada.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska wyraziła słowa wdzięczności dla Pań Sołtysek i Panów Sołtysów. Podkreśliła ich szczególną rolę w społecznościach lokalnych, która wymaga dużego społecznego zaufania i zaangażowania, albowiem ich postawa buduje aktywność i pozytywne nastawienie do życia, a efekty pracy są dowodem trudu jaki został wniesiony w rozwój gminy.

 

Spotkanie było okazją do omówienia wprowadzonych zmian w statutach sołectw gminy Komarów-Osada. Pan Stanisław Siek poinformował o istotnych kwestiach dotyczących funkcjonowania sołectw. Przy okazji złożył życzenia dalszych sukcesów w pełnieniu tej jakże ważnej funkcji społecznej.

Piękne wiosenne życzenia wyśpiewały Sołtysom dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie pod kierunkiem Pani Anny Podgórskiej, zaprezentowały również tańce z szarfami, które wszystkim bardzo się spodobały.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli radni i pracownicy gminy. Życzymy naszym Sołtysom 100 lat życia i owocnej współpracy w środowisku lokalnym.

Skip to content