ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami całej gminy dotyczących zmiany statutów sołectw w zakresie:

  •     wydłużenia do 5 lat kadencji sołtysów i rad sołeckich,
  •     określenia drugiego terminu zebrania wiejskiego na minimum 15 minut po upływie pierwszego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11 lutego 2019 roku, a zakończą  24 lutego 2019 roku.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy. Pisemne wnioski w sprawie prowadzonych konsultacji można składać do Wójta Gminy w terminie do dnia 24 lutego 2019 roku.
Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców całej gminy odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie o godzinie 13.00.
W przypadku braku kworum drugi termin spotkania wyznacza się na godzinę 13.15.

                                   
                                           Wójt Gminy
                                           /-/ Wiesława Sieńkowska

Skip to content