„Chociaż droga każdego człowieka jest inna,
zawsze istnieje  pewien punkt, w którym wszystkie się zbiegają”                           
                                                                                 Paulo Coelho

Pani Alicja Wysłocka podjęła decyzję o przejściu na emeryturę, dlatego w dniu 18 stycznia 2019 roku dziękowano jej za 42 lata 11 m-cy 13 dni pracy dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Pani Alicja Wysłocka do pracy w Urzędzie Gminy Komarów-Osada została przyjęta 15 stycznia 1976 roku na stanowisko instruktora ds. budownictwa. Zajmowała się sprawami inwestycyjno- budowlanymi i gospodarki komunalnej gminy, czuwała nad prawidłowością realizowanych inwestycji i remontów.
Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Zastępca Wójta Gminy Stanisław Siek podziękowali Pani Alicji Wysłockiej za wieloletnia pracę  na rzecz środowiska lokalnego. Życzyli dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by czas wolny pozwolił na realizację planów i zamierzeń, które dotychczas nie mogły się ziścić bo „najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”. Do życzeń dołączyli się koleżanki i koledzy z pracy.
Pani Alicja Wysłocka podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę, za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę.

Skip to content