Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Komarów-Osada informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

Do pobrania – plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

Skip to content