Z dniem 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków wraz ze stosownymi załącznikami, które można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, jak również na stronie internetowej: rodzina.gov.pl
Wypełnione dokumenty należy składać w siedzibie tutejszego GOPS.
W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel.(84) 615 31 22.
Zachęcamy do posiadania KDR, dzięki której będzie można skorzystać ze zniżek i dodatkowych uprawnień, takich jak np.: zniżki na przejazdy kolejowe, na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, paliwa, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych, itp.

Z dniem 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków wraz ze stosownymi załącznikami, które można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, jak również na stronie internetowej: rodzina.gov.pl
Wypełnione dokumenty należy składać w siedzibie tutejszego GOPS.
W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel.(84) 615 31 22.
Zachęcamy do posiadania KDR, dzięki której będzie można skorzystać ze zniżek i dodatkowych uprawnień, takich jak np.: zniżki na przejazdy kolejowe, na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, paliwa, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych, itp.

Skip to content