Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 10 stycznia o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=287&p1=szczegoly&p2=1339475

 

Skip to content