Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku znak GN-Z-7510.1.90.2013.MG) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka, numerem 378  o powierzchni 0,58 ha, został przeprowadzony w dniu 3 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

 

Cena wywoławcza wynosiła 20.000,00 zł. Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 200,00 zł. Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciły dwie osoby:

–  Krzysztof Romańczuk

– Andrzej Matej

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 41.000,00 zł. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha został  Pan Krzysztof Romańczuk.

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                        /-/ Wiesława Sieńkowska

Skip to content